Archiv štítku: Rokytí

Reportáž z Rokytí a Genží

po víc jak půl roce dne 18.8. 2014

“Ale je možné, že se pletu a budu opravdu nesmírně rád, když tyto moje obavy budou konkrétními činy (nikoliv slovy a sliby) zažehnány…”

Tak toto je poslední věta z mé předešlé reportáže o Rokytí. Půl roku je myslím si dostatečně dlouhá doba za, kterou se událo několik věcí, vynořilo mnoho dalších skutečností a informací k tomu, aby mohl vzniknout další článek k tomuto tématu. Jak čas ukázal, většina informací z předešlého článku byla pravdivá a některé v té době „spekulace“ se ukázaly býti přesnými fakty. Proto budu moci v celku bez problémů navázat v dnešním pokračování. Za půl roku zdánlivého klidu se ve skutečnosti událo víc než dost. Ne jenom já, ale i další lidé měli pocit, že celou věc provází několik nejasností a zvláštních okolností podtržených poměrně vlažným přístupem kompetentních, kdy jsme byli ze všech stran ujišťováni o tom, že se vlastně nic neděje, že sem firma vozí jen “ekologický odpad”, že z biodegradační plochy uniká pouze jenom jakási „minerálka“ a že je vše kolem podnikání firmy ENVISERVIS v Mutěnicích je vlastně naprosto v pořádku a že se jedná pouze o “ekologickou pseudokatastrofu” a nafouklou bublinu. Rozhodli jsme se tedy po vlastní linii a na vlastní náklady opatřit další informace a celou věc i názory nás samotných podrobit důkladnému kritickému rozboru, abychom buď potvrdili nebo vyvrátili naše domněnky, předpoklady nebo i paranoiu.

Celý příspěvek

Co je to biodegradace?

Co je to biodegradace (bioremediace), jak funguje a jak by mělo zařízení na biodegradaci vypadat?

Odpad určený k biodegradaci se přiváží na utěsněnou plochu, do nádoby, či haly. Proběhne rozbor dopadu za účelem zjištění chemického složení, konzistence, přítomnosti žádaných mikroorganismů. Po té dojde k úpravě konzistence, vlhkosti a chemického složení (zejména dodání živin, organické hmoty, popř kyslíku) tak, aby prostředí co nejlépe vyhovovalo přesně definovaným mikroorganismům, které biologický rozklad provádějí. Popř. tyto při zjištění jejich nedostatku do odpadu uměle přidat. V případě otevřené dekontaminační plochy by mělo probíhat pravidelné vlhčení materiálu, aby nemohly být kontaminanty roznášeny do okolí větrem a aby se materiál na slunci nepřehříval a nedocházelo k odpařování těkavých látek.

Celý příspěvek

Reportáž z Rokytí

Dne 8.1. 2014 odvysílala TV Nova reportáž o ekologické katastrofě v Mutěnicích. Reportáž působila popravdě nebojím se to říct „komickým“ dojmem a byla jednoznačně motivována honbou za senzací a téměř vůbec objektivně neinformovala o skutečné situaci na místě a už vůbec se nesnažila ani v náznaku řešit podstatné skutečnosti. I když nezpochybňuji její význam v rozpoutání veřejné diskuse.

Celý příspěvek