Co děláme

Co jsme dělali v roce 2018

Duben

7.4. 2017
Počtvrté jsme se účastnili celostátní úklidové akce Ukliďme Česko a nasbírali více naž 500 Kg odpadků v katastru obce. Fotky.

Co jsme dělali v roce 2017

Duben

8.4. 2017
Potřetí jsme se účastnili celostátní úklidové akce Ukliďme Česko a nasbírali 700 Kg odpadků v katastru obce. Fotky.

Co jsme dělali v roce 2016

Duben

19.4. 2016
IX. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice. (Video v čase 1:10:50) Znovu otevíráme problém dekontaminační plochy v Rokytí.
16.4. 2016
Podruhé jsme se účastnili celostátní úklidové akce Ukliďme Česko a nasbírali 1080 Kg odpadků v katastru obce. Fotky
12.4. 2016
Předali jsme zastupitelům podklady pro k projednání námi navrženého bodu programu týkající se úniku látek z dekontaminační plochy Rokytí do okolí. Viz článek na blogu Svobodných v Mutěnicích.

Co jsme dělali v roce 2015

Duben

25.4. 2015
Účastnili jsme se celostátní úklidové akce Ukliďme Česko a nasbírali více jak 900 Kg odpadků v katastru obce. Fotky – viz Facebook

Březen

17.3. 2015
Josef Vagunda-Drgáč jako zastupitel obce a člen komise pro zemědělství podal radě obci Mutěnice doporučení, aby černou skládku v Genžích odstranil majitel pozemku, Ing. Vojtěch Marek.
16.3.2015
Přemysl Rozehnal jako zastupitel obce podal podnět k zahájení řízení ve věci přestupku nepovolených terénních úprav a nepovolené skládky odpadu v lokalitě „Genže“.

Únor

2.2.2015
Požádali jsme obecní úřad Mutěnice o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015. Text žádosti.

Leden

4.1. 2015
Žádáme o dokumenty od Města Hodonín – odbor životního prostředí k provozům dekontaminační plochy Genže a Rokytí. Dále pak Provozní řád a Havarijní plán dekontaminační plochy Genže.
Žádáme o dokumenty od Města Hodonín – odbor stavebního úřadu k provozům dekontaminační plochy Genže a Rokytí.
Žádáme o dokumenty od Města Hodonín  – odbor stavebního úřadu k provozům dekontaminační plochy Genže a Rokytí. Projektové dokumentace, protokoly o zkoušce těsnosti obou ploch i jejich záchytných jímek.
Žádáme o dokumenty od Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje k provozům dekontaminační plochy Genže a Rokytí.
Žádáme o dokumenty od ČIŽP. Jedná se o vyjádření ČIŽP za dne 1.3.1999 č.j. 7/OV/2382/99/PH, Provozní řád a Havarijní plán dekontaminační plochy Genže. Dále žádáme o informaci, zda již byla ukončena nebo jaká jsou nadále vedena řízení započatá v roce 2014 s provozovatelem dekontaminačních ploch Rokytí a Genže v katastru obce Mutěnice firmou ENVISERVIS, s.r.o.

Co jsme dělali v roce 2014

Listopad

11.11. 2014
Černou skládku nebezpečného odpadu v Genžích jsme zaregistrovali do projektu Lepší místo.
4.11. 2014
Tři členové spolku Čisté Mutěnice (Bc. Josef Vagunda-Drgáč, Přemysl Rozehnal, Jaroslav Brožovič) složili slib a stali se zastupiteli obce Mutěnice.
5.11. 2014
Registrovali jsme se do databáze českých watchdogů Fondu Otakara Motejla.

Říjen

17.10. 2014
Začali jsme využívat právních služeb advokátní kanceláře Šikola a partneři, s. r. o.
11.10. 2014
Tři členové spolku Čisté Mutěnice (Bc. Josef Vagunda-Drgáč, Přemysl Rozehnal, Jaroslav Brožovič) se získali mandát v komunálních volbách 2014 na kandidátce Strany svobodných občanů.
6.10. 2014
Černou skládku nebezpečného odpadu v Genžích jsme zaregistrovali do projektu ZmapujTo.
3.10. 2014
Nechali jsme roznést leták po schránkách v obci Mutěnice, který upozorňuje na nezabezpečený nebezpečný odpad v naší obci.
2.10. 2014
Zveřejnili jsme cca 3 minutový videodokument Mutěnice se stávají skládkou – Genže.

Září

27.9. 2014
Zveřejnili jsme cca 12 minutový videodokument Boršice oběť obchodu s odpady aneb poučení pro Mutěnice .
17.9. 2014
Zveřejnili jsme cca 3 minutový videodokument Mutěnice se stávají skládkou.
16.9. 2014
Zaslali jsme ČIŽP důkazní materiály (fotografie, videa, popisky, výsledky rozborů) k dekontaminační ploše Rokytí (průvodní dopis, fotografie na Facebooku [1], [2], [5]) a k dekontaminační ploše Genže (průvodní dopis, fotografie na Facebooku [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8]).
10.9. 2014
Účastnili jsme se kontroly ČIŽP (Facebook – fotky) na dekontaminačních plochách Rokytí a Genže.
4.9. 2014
Setkali jsme se starostou Boršic Ing. Romanem Jílkem. Mluvili jsme o zkušenostech s dekontaminačními skládkami a možnostech řešení jak se bránit před poškozování životního prostředí [fotky].
2.9. 2014
Účastnili jsme se XXIV. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice.
Zřídili jsme pro náš spolek datovou schránku.
1.9. 2014
Nechali jsme firmou Vodní zdroje Holešov a.s. zajistit odběr pro analýzu vzorku z černé skládky na Genžích a analýzu vzorku kalu z jímky Dekontaminační plochy Rokytí.

Srpen

25.8. 2014
Podali jsme oznámení na Krajský úřad Jihomoravského kraje ohledně havárie na dekontaminační ploše Rokytí a způsobu jejího řešení. Předání na polici ČR Dubňany důkazní materiály.
24.8. 2014
Kontrolovali jsme dekontaminační plochy Rokytí a Genže po přívalovém dešti. Podali jsme oznámení Polici ČR na linku 158, hasičům na linku 150 a ČIŽP ohledně hávárie na dekontaminační ploše Rokytí a způsobu jejího řešení. Natočili jsme video jak se vozí kontaminovaná voda z jímky z Dekontaminační plochy Rokytí do Bioplynové stanice Mutěnice.
18.8. 2014
Natáčeli jsme s Českou televizí ohledně poškozování životního prostředí v oblasti Rokytí a Genže.
Podali jsme České inspekci životního prostředí podnět k zahájení šetření ve věci poškozování životního prostředí v oblasti Rokytí a Genže.

Červen

27.6. 2014
Zaslali jsme zastupitelům obce Mutěnice oba příkazy ČIŽP pro firmu ENVISERVIS a to ze dne 10.2.2014 a 27.1.2014 s průvodním dopisem.
26.6. 2014
Účastnili jsme se XXIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice. Seznámili jsme zastupitelstvo s existencí dvou příkazů od Inspekce životního prostředí pro firmu ENVISERVIS. Vyžádali jsme si, aby se zastupitelstvo v co možná nejkratším čase s oběma příkazy seznámilo a na své příští schůzi hlasovalo jestli dekontaminační plocha Rokytí je zařízením, které životní prostředí v Mutěnicích zlepšuje či zhoršuje. Pokud odpoví, že zhoršuje, tak požadujeme, aby obec přijala rozhodnutí o krocích vedoucích ke zrušení integrovaného povolení. Jako spolek jsme nabídli součinnost. Vyžádali jsme si, aby tento bod byl součástí zápisu z jednání zastupitelstva a aby jej zastupitelstvo zařadilo na jednání své příští schůze.
16.6. 2014
Účastnili jsme se veřejného jednání Zastupitelstva obce Šardice, kde se hlasovalo o spalovně a publikovali jsme článek o přednášce v Šardicích.
12.6. 2014
Účastnili jsme se v Šardicích přednášky Ing. Lubora Hajducha s názvem: Termální depolymerizace uhlíkatých látek aneb pyrolýza odpadů.
10.6. 2014
Vyžádali jsme si od Jihomoravského kraje informace k dekontaminačním plochám Rokytí a Genže v Mutěnicích.
5.6. 2014
Spustiti jsme v Mutěnicích petici Ne termální depolymerizaci! a zřídili jsme petiční místo pro občany Mutěnic v místní prodejně Barvy-Rozehnal.
4.6. 2014
Spustili jsme webové stránky našeho spolku ciste.mutenice.info s prvním článkem Spalovna plastů v Šardicích
2.6. 2014
Vyžádali jsme si od České inspekce životního prostředí výsledky řízení s firmou ENVISERVIS, s.r.o. v Rokytí a Genžích. Dále jsme si vyžádali od Jihomoravského kraje zda k záměru firmy ENVISERVIS provozovat dekontaminační plochy Genže a Rokytí v obci Mutěnice byla požadována studie vlivu na Životní prostředí.

Květen

31.5. 2014
Účastnili jsme se schůze spolku Za životní prostředí Hovorany, spolu se zastupiteli obce Hovorany a pomáhali jsme připravovat petici Ne termální depolymerizaci!
27.5. 2014
Účastnili jsme se XXII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice a ptali jsme se postoj obce ke plánované spalovně plastů v Šardicích a na zrušení dekontaminačních ploch v Rokytí a Genžích z hlediska územního plánu.
Necháváme firmou Vodní zdroje Holešov a.s. zajistit odběr pro analýzu vzorků z okolí dekontaminační plochy Genže na uhlovodíky, těžké kovy a pH.

Duben

30.4. 2014
Odevzdali jsme petici NE! ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko a informovali o tom na Facebooku.
27.4. 2014
Zřídili jsme petiční místo v místní prodejně Barvy-Rozehnal pro petici NE! ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko.
5.4. 2014
Publikovali jsme na Facebooku prezentaci Veřejné jednání zastupitelstva obce Mutěnice na internetu.
3.4. 2014
Ve spolupráci s OÚ Mutěnice a p. Žilkou jsme publikovali první videozáznam z XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice na YouTube.

Březen

27.3. 2014
Účastnili jsme se XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice a ptali jsme se na zrušení dekontaminačních ploch. Vyžádali jsme si publikování videozáznamů z veřejných jednání Zastupitelstva obce Mutěnice na internetu a nabídli bezplatnou pomoc a spolupráci – bylo nám vyhověno.
26.3. 2014
Na ustanovující schůzi jsme založili jsme spolek Čisté Mutěnice.
20.3. 2014
Pořídili jsme webhosting a doménu mutenice.info
březen 2014
Sešli jsme se starostou obce Boršice – Ing. Romanem Jílkem, který problém s dekontaminačními plochami řešil.
8.3. 2014
Obeslalai jsme místní zastupitele s žádostí publikovat veřejná zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice na internetu

Leden

18.1. 2014
Zviditelnili jsme dekontaminační plochy Rokytí a Genže s fotografiemi na Foursquare.com
12.1. 2014
Zveřejnili jsme na Facebooku informace o aktuálním stavu dekontaminační plochy Rokytí.
8.1. 2014
Šokovala nás TV zpráva o ekologické katastrofě v Rokytí.

Napsat komentář