Skládka Hraničky - Hoří

ANO, skládka znovu zahořela

Dne 21. července 2017 vzplála požárem skládka v Hraničkách. Starostu ovšem více než samotný požár, pálily názory lidí na sociálních sítích, kam navíc podle svých vlastních slov ani nechodí. Více energie věnoval řešení Facebooku, než informování občanů.
Dovolte nám nyní, abychom Vám alespoň ve zkratce pár informací poskytli.

  • ANO, skládka znovu zahořela.
  • ANO, díky dobré práci hasičů byl požár rychle uhašen a nevznikly žádné materiální škody.
  • NE, tentokrát nebylo ohroženo zdraví obyvatel.
  • NE, nedá se vyloučit další zahoření – u skládky tuhého komunálního odpadu je to jev, kterému se nedá 100% zabránit a je nutno s ním počítat.
  • NE, skládka nekončí, rada obce rozhodla o zpracování projektu za půl milionu, na její rozšíření s výhledem ukládání odpadu až do roku 2025.
  • NE, nedá se v budoucnu vyloučit ohrožení zdraví obyvatel – záleží na množství a druhu hořícího odpadu, stejně tak i na povětrnostních podmínkách.
  • NE, nikdo neví, co tam hořelo, protože nikdo neví, co je tam uloženo – podle informací p. Petra Blahy je ze stejného důvodu na směsný komunální odpad pohlíženo jako na odpad nebezpečný. Jinak řečeno, lidé do popelnic vyhodí vše od zdechlin zvířat, přes akumulátory, chemické přípravky a jedy, až po zdravotnický materiál a léky.
  • ANO, starosta měl občany Mutěnic neprodleně informovat o mimořádné situaci a poskytnout jim relevantní informace.
  • NE, neudělal to, namísto toho se staral, co kdo píše na sociálních sítích a tlačil na dotyčné, aby jemu nepohodlné příspěvky z internetu stáhli.

My si na rozdíl od pana starosty myslíme, že by se o skládce mluvit mělo. Ovšem k objektivní a vyvážené diskusi lidé potřebují co nejvíce informací nejlépe přímo z radnice.
Aby si na jejich základě každý občan mohl udělat svůj vlastní názor na to, zda v Mutěnicích skládku chce, nebo nikoli.
Zda finance získané skládkováním odpadu z okolních měst a obcí, jeho samotného i jeho obec činí lepší a bohatší. Každý by mohl přemýšlet nad tím, co máme v Mutěnicích navíc proti těm obcím, ze kterých odpad dovážíme. A zda místo zvětšování hory odpadků, není lépe uvažovat o systému třídění. Tak jak ho již zavádějí v desítkách jiných obcí na jižní Moravě s cílem ušetřit přírodu i peněženky svých občanů.