O nás

Kdo jsme

Spolek Čisté Mutěnice je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. 

Co chceme

Cílem spolku je ochrana přírodních zdrojů přímo v obci, jeho blízkém i širším okolí pokud má vliv na celkovou úroveň životního prostředí v Mutěnicích. Dále chceme upozorňovat na poškozování přírody veřejnost, dotčené subjekty samosprávy a státu. 

Proč to děláme

Domníváme se, že čisté životní prostředí je jednak naším dědictvím i závazkem do budoucnosti, má vliv na zdraví nás všech a je  také významným ekonomickým činitelem. Okolí obce tvoří malebná zemědělská krajina osázená vinicemi, které jsou významným zdrojem příjmů  mnohých občanů plynoucích z výroby vína či turistiky. Těžko si představit jak by nám mohlo znečistěné životní prostředí přilákat další návštěvníky.Chceme s podporou občanů, zastupitelstva obce a ostatních klást odpor všem, kteří vyvíjejí  jakékoliv aktivity na úkor životního prostředí v Mutěnicích. Bohužel události poslední doby jasně ukazují na potřebnost této občanské aktivity. 

Jak to děláme

Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zabýváme se podměty od občanů, spolupracujeme s podobnými spolky z okolí. Podle zákona o ochraně přírody máme možnost vstupovat do zahajovaných řízení dotýkajících se životního prostředí v obci. V neposlední řadě chceme využívat práva petičního. 

Podpora

Jak bylo naznačeno výše jsme svazkem občanů, kteří se k vlastní újmě finanční i časové, zabývají záležitostí veřejně prospěšnou. Proto uvítáme vaši morální či aktivní podporu činnosti spolku Čisté Mutěnice.

Napsat komentář