Archiv rubriky: Nezařazené

Skládka Hraničky - Hoří

ANO, skládka znovu zahořela

Dne 21. července 2017 vzplála požárem skládka v Hraničkách. Starostu ovšem více než samotný požár, pálily názory lidí na sociálních sítích, kam navíc podle svých vlastních slov ani nechodí. Více energie věnoval řešení Facebooku, než informování občanů.
Dovolte nám nyní, abychom Vám alespoň ve zkratce pár informací poskytli.

Celý příspěvek

Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015

Jsme rádi, že se nám daří vyvíjet tlak na provozovatele dekontaminačních ploch v Rokytí a Genžích firmy ENVISERVIS s.r.o a nutit ji tak k nápravě mnoho let trvajícímu neutěšenému stavu jejich provozů, který ohrožuje naše životní prostředí. Každá „legrace“ ale něco stojí – kromě obrovského množství času i nemalé množství peněz. Navíc jsme pouze na začátku celého procesu (zbývá dořešit těsnost samotných dekontaminačních ploch) a proto je jisté, že další prostředky budou potřeba. Kromě této jedné kauzy jsou stále nedořešeny další problémy životního prostředí v Mutěnicích jako například spalovna v Šardicích nebo těžba štěrkopísku ve Bzenci. Naši pozornost a energii však budou vyžadovat i další, zatím příliš nediskutované problémy. Proto jsme se obrátili s žádostí o finanční výpomoc na vedení obce Mutěnice od kterého očekáváme, že bude hájit zájmy obyvatel a jejich právo na čisté životní prostředí a náš spolek v tomto úsilí podpoří. Celé znění žádosti:

Celý příspěvek

Boršice oběť obchodu s odpady aneb poučení pro Mutěnice

Na začátku roku 2014, stejně jako ostatní, jsme se z televize dověděli, že v našem katastru již několik let firma ENVISERVIS, s.r.o. provozuje dekontaminační plochy (skládky nebezpečného odpadu Rokytí a Genže) a taky to, že její provozy se nacházejí v žalostném stavu. Ukázalo se však, že nejsme jedinou takto postiženou obcí. V novinách jsme objevili obec s podobným problémy, ale narozdíl od Mutěnic, zde se s nimi již vypořádali.

Celý příspěvek