Vyhodnocení akce Ukliďme Mutěnice III.

Vyhodnocení akce Ukliďme Mutěnice III. pořádané 8.4.2017 v rámci akce Ukliďme Česko 2017.

Stejně jako v roce 2016 se této akce v Mutěnicích účastnili kromě spolku Čisté Mutěnice také Junácký oddíl Jižní Kříž Mutěnice a klienti Zeleného domu v Hodoníně.

Poděkování všech pořádkumilovných občanů Mutěnic by mělo být směřováno zejména dětem ze skautu a lidem z Hodonína.
Ukázalo se totiž, že jejich přínos netkví pouze a jenom v tom, že seberou ze země již odhozené odpadky. Jsme rádi, že se naplnilo naše očekávání a že jejich loňská účast vedla k zamyšlení mnohých, kteří tento odpad v přírodě odhazují a tohoto svého konání se v uplynulém roce většinou zdrželi. Vždyť přeci rozumný dospělý člověk, který vlastní občanský průkaz se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými se musí stydět, když po něm nepořádek uklízí ti, kteří OP ještě nemají nebo mít ani nemohou.
Černá skládka, kterou jsme loni zlikvidovali, nebyla obnovena a neobjevila se ani žádná nová. Je to známkou toho, že naše společné úsilí má smysl a lidé si ho váží.

Mohli jsme se proto soustředit na plošné vyčištění mnohem většího území. Své úsilí jsme rozprostřeli na tři lokality:

Větřák si vzali pod patronát členové spolku Čisté Mutěnice. Kromě již tradičních úletů ze skládky TKO, svědčila většina „nálezů“ o docela bujarém nočním životě v této lokalitě se vším, co k tomu patří. Vrcholem byl nález vojenské pyrotechniky. Na místo byl proto přivolán odborník, ten identifikoval předměty jako tzv. R.O.S-ky (vojenské světlice). Předměty převzal a odvezl k odborné likvidaci. Nutno podotknout, že v rukou náhodného nálezce (dětí nebo i nerozvážného dospělého) by tato volně nedostupná pyrotechnika mohla napáchat vážné škody na majetku či zdraví.

Kontingent ze Zeleného domu pohody v Hodoníně vzal ztečí Oboru. Tato lokalita je pro hledače pokladů zvláště vděčným místem. Odpadky zde každým rokem doslova jakoby klíčily ze země. Člověk žasne, co všechno zde lidé odloží, ale zdechliny zvířat v igelitových pytlích byly nad síly našich žaludků.
Dlouhodobým řešením by bylo převedení Obory do vlastnictví obce a vyčištění lesa od náletů tak, jak se to v omezené míře povedlo v okolí splavů. Do čistého lesa lidé svinčík házet nebudou.

Pro oddíl Mutěnického Junáka byla naplánována několikakilometrová „procházka“ přírodou, kde jsme předpokládali nejmenší znečištění. Nakonec se ale kolem lesních a polních cest rozzářily desítky plných pytlů všemožného harampádí, což bylo neklamným znamením, že si i děcka zatraceně mákly.počet účastníků celkem: 15
z toho dětí 6
čas trvání akce 4 hodiny
množství sesbíraného odpadu 700kg

Ještě jednou děkujeme našim sponzorům, organizátorům a nejvíce účastníkům, že nás zase o kousek přiblížili k našemu cíli a totiž upraveným, čistým Mutěnicím.

Fotky z akce na Facebooku