Archiv rubriky: Spalovna Šardice

Vše o potlačení záměru zřídit v Šardicích spalovnu odpadu.

Beseda v Hovoranech na téma depolymerizace a jejího vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel

24.9.2014 v 19:00 proběhla v Hovoranské sokolovně beseda s Ing. Janem Rotreklem na téma pyrolýzního využití odpadů a jejího vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Besedu pořádal Spolek Hovoranských vinařů, Český svaz včelařů Hovorany, Za životní prostředí Hovoran a starosta Ing. Josef Grmolec.

V úvodu Ing. Jan Rotrekl uvedl, že celou problematiku nejdříve konzultoval s mnoha odborníky na odpady, energetiku, životní prostředí a spalovenství. Namátkou zmínil např. RNDr. Janu Suzovou enviromentální specialistku firmy SAKO Brno nebo Ing. Michaela Pohořelého, Ph.D. předsedu České asociace pro pyrolýzu a zplyňování a další. Uvedl také, že sám patří mezi zastánce této v budoucnu možná perspektivní technologie.

Celý příspěvek

Přednáška v Šardicích 12.6.2014

Ve čtvrtek 12.6.2014 v 18 hodin se na popud obce Šardice uskutečnila v obecní hale U Orla odborná přednáška p. Ing. Lubora Hajducha spojená s diskuzí na téma depolymerizační jednotky (spalovny plastů) v jejím katastru. Této přednášky se zúčastnily místní obyvatelé stejně jako zástupci spolku Za životní prostředí Hovorany a spolku Čisté Mutěnice.

Celý příspěvek

Spalovna plastů v Šardicích

Dne 27.5.2014 se ve skupině Mutěnice na Facebooku objevil odkaz na internetovou petici. Přes neoddiskutovatelný popularizační význam vás musíme upozornit, že tato petice nesplňuje základní zákonem stanovené podmínky k tomu aby k ní mohli kompetentní úředníci přihlédnout. Nicméně informace v článku pod ní uvedeném nás jako spolek zabývající se ochranou životního prostředí v Mutěnicích a okolí doslova šokovala. Stálo tam, že má v těsné blízkosti obce Šardice vyrůst spalovna chemického odpadu.

Celý příspěvek