Přednáška v Šardicích 12.6.2014

Ve čtvrtek 12.6.2014 v 18 hodin se na popud obce Šardice uskutečnila v obecní hale U Orla odborná přednáška p. Ing. Lubora Hajducha spojená s diskuzí na téma depolymerizační jednotky (spalovny plastů) v jejím katastru. Této přednášky se zúčastnily místní obyvatelé stejně jako zástupci spolku Za životní prostředí Hovorany a spolku Čisté Mutěnice.

Úvodní slovo starostky

Úvodní řeč starostky Šardic: Blažena Galiová Na úvod nám starostka Šardic p. Blažena Galiová oznámila, že firma Zenergo požádala vedení obce o udělení předběžného souhlasu s realizací tohoto záměru. Obec Šardice vzala tuto žádost na vědomí a bude o ní zastupitelstvo na svém veřejném jednání hlasovat dne 19.6.2014.

Po-té nám vysvětlila ve stručnosti stav věcí. Jelikož vedení obce Šardice mělo v té době ještě minimální množství relevantních informací stejně jako veřejnost o jaký že, provoz se jedná, tak se k celé věci rozhodlo zpočátku nevyjadřovat (z materiálů dodaných firmou Zenergo toto laikovi nebylo příliš jasné). Následně požádali o vyjádření k problému p. Mgr. Františka Kučeru Ph.D. z VÚT Brno, který jasně uvedl, že se nejedná o žádnou depolymerizaci (plasty by musely být bez jakýchkoliv přísad) nýbrž o pyrolýzní jednotku a u takové nelze vyloučit nebezpečí pro životní prostředí, viz vyjádření (PDF / 28 kB). Rozhodli se proto záměr firmy Zenergo více prozkoumat a podrobit veřejné debatě. A k tomuto účelu byla svolána i tato schůze. Následně předala slovo inženýru Hajduchovi.

Přednáška Ing. Hajducha

Ten nám pomocí názorných grafů a pomůcek osvětlil základní principy fungování pyrolýzy plastů i jiných organických materiálů viz článek Termální depolymerizace uhlíkatých látek (PDF / 225 kB), kterého je autorem. V diskuzi na otázku jaký je na tento provoz jeho osobní názor odpověděl jasně:

“Raději budu mít za barákem jadernou elektrárnu, než neotestovanou linku na spalování odpadu.”

Diskuze

Když skončila jeho prezentace, rozhořela se poměrně bouřlivá diskuze. Své argumenty přednášeli odpůrci stejně jako zastánci projektu. Zastánci projektu argumentovali hlavně faktem, že odpůrci vlastně nevědí proti čemu bojují a že je předčasné zde takto diskutovat natož sepisovat petice, když ještě neběží žádné stavební řízení a není na stole konkrétní projekt.

Načež paní starostka reagovala slovy, že opravdu nejsou žádné relevantní podklady a ještě není ani v běhu povolovací řízení, ale již dnes je třeba vést s občany debatu na toto téma, neb zastupitelé budou už za pár dní rozhodovat o udělení předběžného souhlasu se stavbou. Vyjádřila také lítost nad tím, že za ní chodí občané Šardic jako jednotlivci a vyzdvihla tak iniciativy v okolních vesnicích, kde lidé zakládají různé spolky. Protože kromě dotčených obcí to budou právě občanské spolky, které s podporou široké veřejnosti budou moci účinně aktivně vstupovat do povolovacího řízení a prostřednictvím oficiálních spolků se budou moci k projektu po dobu povolovacího řízení veřejnost vyjádřit.

Poznámka: S touto její myšlenkou se na 100% ztotožňujeme a ještě bych rád doplnil, že i samotná petice (PDF / 64 kB) má v tomto neoddiskutovatelný význam. Jak jinak mají spolky i radnice zjistit jakou ve svém snažení mají podporu? Pokud se pod peticí sejde významné množství podpisů a bude zde jasný mandát obyvatel ze Šardic i okolí tak se mají o co opřít při své snaze projektu zabránit. Navíc investor sám, který se na venek prezentuje jako dobrý hospodář, dobrý soused a ekologicky smýšlející by mohl od svého nápadu ustoupit pokud mu bude lidmi jasně naznačeno, že je není moc dobrý.

Vyjádření Jaroslava Brožoviče

Když se debata zvrhávala do spousty různých drobných či větších šarvátek mezi odpůrci a zastánci spalovny a k tomu ještě vystoupil bývalý starosta Šardic s argumentem, že by jsme to celé raději měli nechat na úřednících Krajského úřadu jenž jsou nejvíce kompetentní o nás rozhodnout a raději mlčet a zpochybnil tak význam celého hnutí proti spalovně. Vzpomněli jsme si na jasnou paralelu s Mutěnskými dekontaminačními plochami. Přihlásil se proto o slovo člen našeho spolku Čisté Mutěnice Jarek Brožovi a řekl:

„Dobrý den, přijel jsem k vám až z Mutěnic, protože nám celá tato věc taky není lhostejná“ a pokračoval: „Není mi jasné, že tu vůbec řešíte kolik ta věc za hodinu spálí? Jakmile tady ten provoz jednou bude, nic nezabrání časem jeho rozšíření. Nespoléhejte, že váš zájem ochrání nestranný úředník kraje – na to jsou v tom moc velké peníze, sami s tím máme svoji zkušenost. Vůbec to neřešte, taková věc sem zkrátka vůbec nepatří – toto je vinařská oblast plná cyklostezek, penzionů a kdo ví čeho ještě, jezdí nám sem návštěvníci a zákazníci z celé ČR i ze zahraničí a to poslední na co jsou zde zvědaví je spalovna! Opravdu to neřešte, nemá to cenu, za těch pár míst nám ty škody nestojí.“

Sklidil bouřlivý potlesk.

V rozporu s územním plánem

Nato se paní starostka opět přihlásila o slovo s tím, že na internetu je mnoho informací k tomuto tématu a jen namátkou zmínila jeden precedens v podobě zápisu z veřejného jednání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou ze dne 26. 2. 2014 (PDF / 176 kB), kde obec podobnou žádost smetla ze stolu s odůvodněním, že se jedná o chemický průmysl a s tím územní plán obce nepočítá (zase nás napadla paralela s našimi dekontaminačními plochami v Mutěnicích na pozemcích původně určených územním plánem k zemědělské prvovýrobě).

Poznámka

Zde je několik novinových článků, jak dopadl podobný záměr pro změnu v Ústeckém kraji. Z vyjádření investora plyne, že z celého záměru ustoupil hlavně z důvodu veřejného tlaku:

Nebo v kraji Karlovarském:

Zjišťovali jsme tedy ještě na vlastní pěst, zda a jestli vůbec byl v některém z krajů v ČR podobný projekt schválen. Bylo nám odpovězeno, že ne. Technologie je údajně nevyzkoušená (pouze v Ostravě je v provozu jedna experimentální na VÚT) . Jednotlivé kraje se oprávněně bojí tuto technologii povolit do komerčního provozu a bylo nám řečeno, že krajské úřady vyčkávají, který kraj povolí první a podle tohoto mustru se začnou povolovat desítky projektů po celé republice! Bude tedy ta v Šardicích první ?

Kvalita ovzduší

Dále zde zmínila Generální rozptylovou studii pro území Jihomoravského kraje (PDF / 7,5 MB), ze které vyplývá, že obce Hovorany, Šardice, Mutěnice a další jsou v oblasti kde rozhodně není dobrá kvalita ovzduší a to hlavně z důvodu přítomnosti významného zdroje znečištění Hodoňské elektrárny (i když zde se pracuje na zlepšení) a že je nesmysl v této oblasti umisťovat další potencionální zdroj znečištění. Její slova potvrdil i Ing. Hajduch s tím, že spad z takových zdrojů se šíří až do vzdálenosti několika desítek kilometrů.

Závěr

Paní starostka na závěr uvedla:

„My tady chceme opravdu žít ve zdravém prostředí s čistým ovzduším. Myslím si, že dnes už máme dost informací jak my zastupitelé tak občané, abychom se dokázali rozhodnout a jak tady řekl pán z Mutěnic – není co řešit!

Poděkování

Děkujeme paní starostce Blaženě Galiové za její obětavou práci pro svou obec a vzkazujeme jí, že s naší podporou může i nadále počítat. A lidem, kteří tvrdí, že se spalovně nedá zabránit vzkazujeme, že nemají pravdu a že když se to podařilo jinde a že když jsou na nás teď upřeny zraky celé republiky, tak my se nevzdáme a uděláme všechno proto aby jsme nebyli první “ti hloupí”, kde tento projekt dostane zelenou.