Spalovna plastů v Šardicích

Dne 27.5.2014 se ve skupině Mutěnice na Facebooku objevil odkaz na internetovou petici. Přes neoddiskutovatelný popularizační význam vás musíme upozornit, že tato petice nesplňuje základní zákonem stanovené podmínky k tomu aby k ní mohli kompetentní úředníci přihlédnout. Nicméně informace v článku pod ní uvedeném nás jako spolek zabývající se ochranou životního prostředí v Mutěnicích a okolí doslova šokovala. Stálo tam, že má v těsné blízkosti obce Šardice vyrůst spalovna chemického odpadu.

Přístup zastupitelstva obce Mutěnice

Dotaz P. Rozehnala na Zastupitelstvo obce Toho dne se se shodou okolností konalo XXII. veřejné jednání zastupitelstva obce Mutěnice. V závěrečné diskuzi jsme tedy vznesli dotaz (video v čase 1:00:03) přímo na starostu obce Dušana Horáka jakými informacemi k tomuto projektu obec Mutěnice disponuje a jak se k celé věci hodlá postavit – jestli se do celé věci hodlá obec Mutěnice nějak zapojit. Dověděli jsme se, že proběhlo setkání se starostou Hovoran p. Josefem Grmolcem kde tuto věc zevrubně probírali, ale že nedisponuje žádnými přesnými informacemi a není jasné jak by se obec Mutěnice měla zapojit. Proto zatím toto nemá ani v plánu. Navíc nás starosta ujišťoval o marnosti počínání obcí Šardic a Hovoran ovlivnit jestli bude a nebo nebude spalovna v katastru obce stát, neb to není v pravomocech dotčených obcí.

Hovoranská schůze

S tímto tvrzením jsme se nespokojili a ve vlastní iniciativě kontaktovali p. Víta Maradu ze spolku Za životní prostředí Hovorany se žádostí o informace. Byli jsme pozváni na zasedání spolku do Hovoran. 31.5.2014 v 19:00 hodin jsme se v baru U Trempa účastnili schůze místního spolku za účasti několika zastupitelů obce Hovorany. Se spolkem Za životní prostředí Hovorany jsme dohodli na spolupráci. Za spolek Čisté Mutěnice se účastnili:
  • Přemysl Rozehnal,
  • Karel Pavelka,
  • Jaroslav Brožovič.

Základní informace které máme k dispozici

Firma Zenergo a.s., která koupila v Šardicích (mapa) areál bývalé firmy Neochem plus (máme jistě v živé paměti požár (video) a ekologickou katastrofu v tomto areálu), přichází s podnikatelským záměrem termální depolymerizace uhlíkatých látek. 

Spalovna odpadů

Důležité je zde podotknout že podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. (§2 písm. d ) ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, je technická jednotka se zařízením na spalování odpadu s využitím nebo bez využití odpadního tepla, přímým oxidačním spalováním, jakož i se zařízením určeným pro jiné způsoby tepelného zpracování, zejména pyrolýzu, zplyňování nebo plasmové procesy, pokud jsou vzniklé látky následně spáleny) spalovna odpadů. Zda půjde o spalování plastů, pryže a jiných převážně umělých látek se jedná. Zatím neověřenou informací je možný původ odpadů i ze zahraničí. 

Stěžejní otázky

Co se skrývá pod vznešenými názvy jako je depolymerizace, pyrolýza apod?

Tímto se zabývá a blíže o funkčnosti, života schopnosti projektů a o zkušenostech ze zahraničí pojednává případová studie: Spalovny v přestrojení (PDF / 449 kB). 

Jak by mělo dle firmy Zenergo zařízení v ideálním případě vypadat a pracovat?

K dispozici máme zatím krátkou technickou zprávu: Termální depolymerizace uhlíkatých látek fy Zenergo (PDF / 1,9 MB) ze dne 12.3.2014. 

Jak se na věc dívá nezávislý odborník Ing. Lubor Hajduch?

Odpověď naleznete v článku Termální depolymerizace uhlíkatých látek (PDF / 228 kB).Oprávněnost našich obav vyplývá ze dvou důvodů. Jednak žádné člověkem vyrobené zařízení není 100% účinné ani bez poruchové (o havárii nechci spekulovat i když ani ta se nedá vyloučit) a druhak pokud se jedná o takto nebezpečné látky je v sázce velice mnoho. 

Jak se k věci staví zastupitelstva nejbližších obcí?

  • Dne 27.3.2014 zastupitelstvo obce Hovorany na svém 18. zasedání záměr firmy většinou hlasů odmítlo. Zápis (PDF / 651 kB).
  • Dosavadní postoj zastupitelstva obce Mutěnice můžete shlédnout na videozáznamu z veřejného zasedání 27.5.2014 v čase 1:00:03.
  • Dne 19.6.2014 bude o stejné věci jednat a hlasovat na svém veřejném jednání zastupitelstvo obce Šardice (toto bude poměrně zásadní).

Proč by se do celé věci měli zapojit i občané Mutěnic?

Protože se nás to opět přímo dotýká – znečištění ovzduší a rizika možné kontaminace, stejně tak špatné reklamy neznají hranice katastru viz mapa:

Vzdálenost Mutěnice - Šardice (spalovna)

Jak je jistě z obrázku každému jasné, tak se jedná vzdušnou čarou cca o pouhých 6 km severozápadně od centra obce Mutěnice (ze směru převládajícího proudění vzduchu). K naší chloubě, tedy Mutěnským vinohradům, je to ještě blíže. Nebudeme zde rozebírat možný vliv na zdraví obyvatel – to je snad taky každému jasné. Poukážeme na to, co není na první pohled tolik zřetelné a to je možné ohrožení ekonomiky závislé z větší části na zemědělské produkci (vinařství, polnohospodářstí, včelařství ale i myslivosti). Dále také ztráty dobré pověsti čisté průmyslem nezasažené přírody jižní Moravy a tím i ohrožení cestovního ruchu. I kdyby zařízení fungovalo celé desetiletí tak jak má, tak psychologický efekt na marketing místních producentů může být významný. V dnešní době, kdy zákazník či turista stále více dbá na kvalitu potravin, zajímá se o původ toho co konzumuje bude při jeho rozhodování o zakoupení produktu, či pobytu v dané oblasti působit informace o spalovně v těsné blízkosti velice negativně. 

Východisko

Spolek Čisté Mutěnice a spolek Za životní prostředí Hovoran bude dál vyvíjet maximální úsilí v osvětě občanů. Budeme se snažit do věci zapojit další obce a jejich zastupitele z okolí (protože jich se to dotýká stejně naléhavě). Ale bez zapojení široké veřejnosti se to neobejde, bez zapojení vás občanů jsme bezmocní a pak je téměř jisté, že se projekt začne realizovat a bude velice obtížné (ba-li vůbec nemožné) ho zastavit. Je třeba investorovi hned v počátku jasně naznačit, že si zde tento projekt nepřejeme. 

Petice ke stažení

Prosíme vás proto, širokou veřejnost, aby se zapojila do petiční akce Ne termální depolymerizaci! (PDF / 64 kB) organizovanou spolkem Za životní prostředí Hovoran.Spolek Čisté Mutěnice pro vás zajistil možnost petiční archy podepsat přímo v naší obci a to v provozovně: BARVY-LAKY Rozehnal,
Brněnská 207,
Mutěnice 696 11,
tel.: 603 585 889
 

Závěrem

V případě potřeby jakýchkoliv bližších informací nebo upřesňujících dotazů s námi můžete diskutovat na naší Facebookové stránce. Budeme se vám v rámci našich možností snažit odpovědět na vaše dotazy, popřípadě zprostředkujeme kontakty na kompetentní osoby. 

Média

Fotogalerie