Dokumenty

Dokumenty k různým kauzám na jednom místě s popisem.

Dekontaminační plochy

2.6.2014 – Dotaz na ČIŽP – Přemysl Rozehnal
Žádost Přemysla Rozehnala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na výsledky řízení s firmou ENVISERVIS, s.r.o. v Rokytí a Genžích v Mutěnicích [infoprovsechny.cz]
16.6.2014 – Odpověď ČIŽP na žádost Přemysla Rozehnala
[infoprovsechny.cz], [infoprovsechny.cz (PDF / 89 kB)], [DropBox]

Dekontaminační plocha Rokytí

7.11.2011 – Integrované povolení k provozu Dekontaminační plochy Rokytí
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí pro vydání integrovaného povolení pro ENVISERVIS k provozu Dekontaminační plochy Rokytí. [Google Disk], [mzp.cz (DOC, 245 kB)]
27.1.2014 – Příkaz ČIŽP pro ENVISERVIS
Příkaz ČIŽP pro ENVISERVIS ze dne 27.1.2014. [Google Disk]
10.2.2014 – Příkaz ČIŽP pro ENVISERVIS
Příkaz ČIŽP pro ENVISERVIS ze dne 10.2.2014 s udělením pokuty. [Google Disk]
14.2.2014 – Zpráva ČIŽP o kontrole Dekontaminační plochy Rokytí
Zpráva ČIŽP o kontrole Dekontaminační plochy Rokytí období 9.-21.1.2014 [DropBox], [mzp.cz (PDF, 176 kB)]
27.6. 2014 – Dopis zastupitelům obce Mutěnice
Dopis od spolku Čisté Mutěnice, zastupitelům obce Mutěnice. Obeznámení s příkazy od ČIŽP pro ENVISERVIS [DropBox]
18.8.2014 – Podnět ČIZP k Rokytí
Spolek Čisté Mutěnice podal 18.8.2014 podnět k zahájení šetření ve věci poškozování životního prostředí v oblasti Rokytí. [DropBox]
1.-9.9.2014 – Vodní zdroje Holešov a.s., dokumentace
Výsledky rozborů kalu v záchytné jímce dekontaminanční plocchy v lokalitě Rokytí od laboratoře Vodní zdroje Holešov, a.s. [Facebook]

Dekontaminační plocha Genže

11.1.2010  – Integrované povolení k provozu Dekontaminační plochy Genže
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí pro vydání integrovaného povolení pro BIO-GEO-EKO k provozu Dekontaminační plochy Genže. [DropBox], [mzp.cz (DOC, 233 kB)]
7.9.2010 – Integrované povolení k provozu Dekontaminační plochy Genže – Změna č.1
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ve kterém dekontaminační plocha mění provozovatele. [DropBox], [mzp.cz (DOC, 108 kB)]
30.11.2011 – Integrované povolení k provozu Dekontaminační plochy Genže – Změna č.2
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ve kterém se navyšuje kapacita skládky a aktualizuje seznam odpadů, který je možný zde ukládat. [DropBox], [mzp.cz (DOC, 99 kB)]
2.6.2014 – Zpráva ČIŽP o kontrole Dekontaminační plochy Genže
Zpráva ČIŽP o kontrole Dekontaminační plochy Genže z období 2013 až 29.5.2014 [DropBox], [mzp.cz (PDF, 236 kB)]
27.5.-4.6.2014 – Vodní zdroje Holešov a.s., dokumentace
Dokumentace k odebraným vzorkům a rozborům z lokality Genže od laboratoře Vodní zdroje Holešov, a.s. [Facebook]
18.8.2014 – Podnět ČIŽP ke Genžím
Spolek Čisté Mutěnice podal 18.8.2014 podnět k zahájení šetření ve věci poškozování životního prostředí v oblasti Genže. [DropBox]

Napsat komentář