Beseda v Hovoranech na téma depolymerizace a jejího vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel

24.9.2014 v 19:00 proběhla v Hovoranské sokolovně beseda s Ing. Janem Rotreklem na téma pyrolýzního využití odpadů a jejího vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Besedu pořádal Spolek Hovoranských vinařů, Český svaz včelařů Hovorany, Za životní prostředí Hovoran a starosta Ing. Josef Grmolec.

V úvodu Ing. Jan Rotrekl uvedl, že celou problematiku nejdříve konzultoval s mnoha odborníky na odpady, energetiku, životní prostředí a spalovenství. Namátkou zmínil např. RNDr. Janu Suzovou enviromentální specialistku firmy SAKO Brno nebo Ing. Michaela Pohořelého, Ph.D. předsedu České asociace pro pyrolýzu a zplyňování a další. Uvedl také, že sám patří mezi zastánce této v budoucnu možná perspektivní technologie.

Nebudu vás zde zatěžovat množstvím technických podrobností a pokusím se zde shrnout celou přednášku do několika málo vět. Z celé přednášky vyplynulo několik pro nás zásadních informací.

Stručné shrnutí

Celá technologie je ve fázi laboratorních pokusů a nikde se ji zatím nepodařilo uvézt do komerčního provozu a to hlavně z důvodů:

  • Vždy se zatím dostávaly do životního prostředí prudce jedovaté látky jako kyanid, fosgen apod.
  • Musel by se spalovat “čistý” a suchý jednodruhový odpad.
  • Výstupní suroviny nebylo možno dál využívat a musely se dál likvidovat jako nebezpečný odpad. Toto ale zde nikdo negarantuje, neboť v ČR není legislativně nastavena žádná povinnost sledovat co takový závod produkuje!
  • Pokud se dělá všechno jak má, tak je celá technologie prodělečná.

Vsázka: dle projektu ZENERGO Energy, a.s. – PRYŽ, PLAST, TAP, BIOMASA

Pryž: pneumatiky, guma, těsnění v automobilech
Plast: ze žlutých popelnic, obaly, elektro a stavební trubky a chráničky
TAP: tuhé alternativní palivo, zbytek po třídění odpadu
Biomasa: v podstatě cokoliv, obnovitelné palivo
Množství vsázky: 5000–8000 tun za rok
Když auto uveze 20 t je to: 250–400 nákladních aut/rok – jen dovoz

Předpokladáme

Firma se tedy pravděpodobně snaží (dle složení odpadu, který chtějí využívat – téměř vše, co hoří včetně TKO) zamaskovat projekt spalovny za tzv. “pyrolýzní jednotku”. Proč? Vysvětlení je jednoduché. Pokud by stavěli spalovnu, tak by museli investovat horentní částky do technologií k čistění spalin, museli by splnit přísná pravidla a všechny výstupy by byly 24 hod. měřeny a kontrolovány. Na záda by jim dýchalo neustále Ministerstvo životního prostředí. Pokud ale nazvou svoji spalovnu “pyrolýzní jednotkou”, tak využijí mezeru v legislativě a žádná drahá technologie ani kontrolní mechanismy NEBUDOU.

Nechceme experiment za barákem

Z toho všeho plyne, že obyvatelé v širokém okolí nemůžou mít sebemenší zájem aby zde soukromá firma takovýto experiment na lidech a jejich životním prostředí prováděla. Koneckonců i sám předseda Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. potvrdil, že takový projekt v této fázi technologického vývoje v rukou komerční společnosti by v žádném případě za barákem nechtěl! V podobném smyslu se vyjádřili i přítomní zastupitelé obce Hovorany.

Volby mohou rozhodout

Investor nyní vyčkává jak v Hovoranech i Šardicích dopadnou komunální volby, neb někteří kandidáti do těchto voleb se nestaví k tomuto projektu vyloženě odmítavě. Tak popřejme tedy my Mutěňáci našim sousedům, aby ve vlastním i našem zájmu volili s rozumem a dosadili do čela obcí zastupitele kteří dají přednost zájmům svých občanů před zájmy různých bezohledných “podnikatelů”.

Kauzu Šardické spalovny i nadále sledujeme.