Mutěnice se stávají skládkou – Genže

Jestli jste si mysleli, že po haváriích na dekontaminační ploše v Rokytí už to nemůže být horší, tak věřte, že na druhé provozovně firmy ENVISERVIS s.r.o v Genžích to rozhodně nevypadá lépe.

Video

Odběr a rozbor na Genžích

Již delší dobu jsme pozorovali úhyn trávy, keřů i stromů kolem této skládky a také vývěry nám z Rokytí dobře známé tmavé, zapáchající tekutiny (fotky).

Nechali jsme proto 25.5.2014 firmou Vodní zdroje Holešov a.s. zajistit odběr a rozbor této tekutiny i půdy cca 20 metrů po svahu od skládky.

Nutno podotknout, že po spatření výsledků rozboru jsme byli zděšeni. Několikanásobné překročení limitů těžkých kovů, z nichž některé jsou silně rakovinotvorné a jiné zase teratogenní (mutují lidský plod) bylo alarmující. Shodou okolností jen dva dny po našich odběrech (29.5.2014) zde prováděla kontrolu ČIŽP a žádné pochybení zde neodhalila.

Kontrola ČIŽP na Genžích

Zavolali jsme proto inspekci na místo znovu. Dne 10.9.2014 proběhla kontrola – výsledky ještě nejsou známy. Nicméně provozovatel tvrdí, že lesík není otrávený jeho vinou a že se jedná o pozůstatky údajné černé skládky.

Vlastní šetření na Genžích

Spolek Čisté Mutěnice se tedy rozhodl celou věc znovu důkladněji prošetřit neb inspekce na toto prý nemá peníze. Bylo vyhloubeno několik sond podél stěny skládky i betonové záchytné jímky. Průniky přímo ze skládky jsme neprokázali, ale sonda v těsné blízkosti jímky odhalila její dezolátní stav. Do výkopu ze stěn jímky vyvěrala ona již dobře známá tekutina (fotky) – ano tudy se jedy dostávají do naší Mutěnské přírody!

Černá skládka na Genžích

Dále jsme při kontrole poukázali na černou skládku nebezpečného odpadu nápadně připomínajícího ten na skládce, na poli (pozemku Ing. Vojtěcha Marka) jen pár metrů od “oficiální” skládky (fotky).

Odhadované množství na haldě úhledně kryté ornicí se pohybuje mezi půl a tři čtvrtě milionem kilogramů. Opět jsme nechali firmou Vodní zdroje Holešov a.s. pořídit odběry a jejich rozbory zde prokázaly neuvěřitelnou koncentraci ropných látek a některých těžkých kovů. Původce ani vlastník tohoto materiálu NENÍ ZNÁM.