Genže – Sláva! Už se začíná něco dít!

Spolek Čisté Mutěnice svým téměř půlročním vytrvalým tlakem, za nemalých časových a finančních nákladů přinutil firmu ENVISERVIS k alespoň minimální snaze zabránit dalším únikům odpadu z jejich dekontaminační plochy v Genžích. 

18.8. 2014 informovali jsme Českou inspekci životního prostředí v Brně (dále jen ČIŽP) o pravděpodobném úniku nebezpečných látek do lesíku v Genžích, kde podle našeho názoru díky otrávené půdě i vodě dochází k úhynu rostlinstva. Toto jsme později v průběhu místního šetření dokládali na naše náklady pořízenými certifikovanými rozbory a fotodokumentací.

18.8. 2014 o našem podezření na havárii odvysílala svoji reportáž Česká televize.

10.9. 2014 proběhla první kontrola ČIŽP Brno za přítomnosti zástupců spolku Čistých Mutěnic Bc.Josefa Vagundy-Drgáče a Přemysla Rozehnala, firmy ENVISERVIS zastoupené Ing. Ivo Zahradníčkem (z Ostravy) a RNDr. Petrem Tkáčem. Dále zástupce obce starosty MVDr. Dušana Horáka. Na místě samém nám bylo sděleno, že námi předložené důkazy dostatečně nepotvrzují jakýkoliv únik ze skládky a provoz tak není odpovědný za úhyn rostlin v hájku pod skládkou.

V reakci na toto starosta MVDr. Dušan Horák krátce před komunálními volbami řekl v Mutěnickém měsíčníku cituji: “…a vnímám to tak, ze závěrů pana Táborského, že nic strašného, tak jak se to nekdy publikuje se tu neděje a k žádnému ohrožení životního prostředí nedochází, tak jak je to zveličováno. Myslím si, že je dycky lepší se zeptat odborníka a skutečně su přesvědčený o tom, že tyto laické závěry vedou akorát k vyvolávání paniky a dezinformací.” Video (16:41–17:10)

My ovšem klid starosty nesdílíme a snahu celou věc zlehčovat považujeme minimálně za nezodpovědnost, zamlžování ba dokonce popírání faktů a klamání veřejnosti. Záchytná jímka v Genžích, která má sloužit k zadržování nebezpečného odpadu byla děravá. Odpad se dostával do okolí.

To se pouze naší zásluhou zřejmě podařilo prokázat. Právě o toto jsme k nelibosti mnohých a jak se ukazuje i samotného starosty celou dobu snažili.

16.9. 2014 jsme proto poslali na ČIŽP doplňující důkazní materiál, který měl jasně prokazat, že ze skládky uniká odpad a v průvodním dopise jsme důrazně trvali na řádném prošetření celé věci a opravě děravé jímky.

Dne 13.10. 2014 na tento náš popud provedla ČIŽP druhé šetření.

Dne 17.10. 2014 jsme se rozhodli zaplatit ze svých soukromých finančních zdrojů členů spolku Čisté Mutěnice firmu Ekologický právní servis Brno za účelem právního zastupování zájmů všech občanů Mutěnic.

Finanční náklady

Některé finanční náklady spolku Čisté Mutěnice ohledně kauzy v Genžích.
26.5.2014 Odběr vzorku průsakové vody a zeminy a chemická analýza 6.377 Kč
1.9.2014 Odběr vzorku odpadu a chemická analýza 10.358 Kč
17.10.2014 Ekologický právní servis 6.050 Kč

Celkem 22.785 Kč

A výsledek?

Dnes pod tíhou důkazů a námi vyvolaných kontrol již toto přiznává i jednatel společnosti ENVISERVIS, cituji z dopisu adresovaného na ČIŽP Brno ze dne 27.10. 2014:
Vážený pane inženýre, s odvoláním na kontrolu – Genže ze dne 13.10., kde při odkopání paty jímky vzniklo podezření, jímka není nepropustná, jsme ihned učinili následující opatření :
  1. Vyčištění jímky, odvoz kalu na plochu. 15. 10. – 21. 10.  Vyčištění trvalo tak dlouho, protože dno bylo pokryto hustým kalem – pískem a nasávání do cisterny bylo časově náročné. Vyčištění pomocí bagru bylo vyloučeno, protože by při něm docházelo k úkapům.
  2. 22. 10. – 23. 10. vyčištění dna a stěn, vystěrkování nerovností – příprava na nové těsnění jímky.
  3. 24. 10. Položení nové těsnící folie.
V příloze posíláme fotografie z oprav jímky.
Děkuji Petr Tkáč.

Závěrem

Již nyní můžeme všem občanům Mutěnic stejně jako firmě ENVISERVIS a všem dotčeným úřadům vzkázat: To je jenom začátek – nevzdáme to, zmíněné provozy dle našeho názoru stále neodpovídají popisu v integrovaném povolení a stále hrozí další havárie. Buď budou vypadat a fungovat podle povolení vydaného krajem a nebo v Mutěnicích nebudou fungovat vůbec!

Nezbývá než doufat, že se k nám konečně přidá i starosta Mutěnic a nebo alespoň pro příště nebude dehonestovat naši práci pro obec.