Boršice oběť obchodu s odpady aneb poučení pro Mutěnice

Na začátku roku 2014, stejně jako ostatní, jsme se z televize dověděli, že v našem katastru již několik let firma ENVISERVIS, s.r.o. provozuje dekontaminační plochy (skládky nebezpečného odpadu Rokytí a Genže) a taky to, že její provozy se nacházejí v žalostném stavu. Ukázalo se však, že nejsme jedinou takto postiženou obcí. V novinách jsme objevili obec s podobným problémy, ale narozdíl od Mutěnic, zde se s nimi již vypořádali.

První návštěva Boršic

Rozhodli jsme se proto v březnu letošního roku obec Boršice navštívit a dovědět se víc.
Přivítal nás starosta Ing. Roman Jílek a věnoval nám několik hodin svého drahocenného času. Provedl nás obcí místy, kde byly dříve zdejší provozy na zpracování nebezpečných odpadů a začal vyprávět. Vyprávěl dlouho a obsáhle o věcech, jimž jsme nerozuměli a v té době ani nevěřili.
Upřímně, slyšeli jsme věci, které jsme slyšet ani nechtěli. Z celé několikahodinové přednášky nám v uších nejvíce rezonovaly věty: “Kluci, nevíte do čeho jdete, ale nevzdávejte to, nenechte se chlácholit, tuto chybu jsme ze začátku udělali my a byly jsme slabou opozicí. Kluci, když to neuděláte vy, tak to za vás neudělá nikdo!
Přes tuto rozpačitou zkušenost, nám další podivné události kolem skládek nedali spát a řídíce se radami Ing. Jílka jsme v březnu 2014 založili spolek Čisté Mutěnice.

Téměř půl roku dalšího pátrání a marného přesvědčování vedení obce, které celou věc bagatelizuje a v některých případech dokonce klade aktivní odpor našim snahám zabránit zavážení Mutěnic nebezpečným odpadem, jsme bohužel museli nakonec dát za pravdu Ing. Jílkovi. Byli jsme naivními hlupáky, když jsme mu příběh Boršic hned neuvěřili.

Druhá návštěva s kamerou

Vypravili jsme se tedy po prázdninách dne 4.9.2014 do Boršic znovu, omluvit se p. starostovi za naši zaslepenost a zároveň ho požádat, jestli by nám příběh Boršic neodvyprávěl znovu, tentokrát na kameru, abychom jej tak mohli předat dalším našim spoluobčanům. Dnes už totiž víme, že by si Mutěnice a Mutěňáci z tohoto příběhu mohli a měli vzít ponaučení! Z téměř dvouhodinového rozhovoru jsme vám připravili krátký 12 min. sestřih. Totiž za uveřejnění některých dnes už ověřených a pravdivých informací bychom se my a nebo p. starosta vystavovali různým žalobám osob zainteresovaných do těchto obchodů. Koneckonců jednomu členovi spolku Čisté Mutěnice už bylo údajně takto nepřímo vyhrožováno pokud celou věc nenecháme na pokoji.

Proto, prosím ve Vašem vlastním zájmu, dopřejte sluchu pravdivému příběhu a reálným zkušenostem. Zaposlouchejte se do příběhu nápadně připomínající ten náš, dovíte se kam až to může zajít a zjistíte, co se proti tomu dá dělat. Použijte při tom svůj vlastní zdravý rozum…

Pozn: Omluováme se za místy špatnou kvalitu záznamu, opakovaně nás zrazovala technika.

Fotky z návštěvy na Facebooku.