Komentář spolku Čisté Mutěnice k XXIV. veřejnému zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Místo věcné diskuse k problému dekontaminačních ploch Rokytí a Genže o kterou se celou dobu snažil předseda spolku Čisté Mutěnice Josef Vagunda-Drgáč se debata zvrhla v dokonalý cirkus, kde někteří zastupitelé řešili, jestli by se také mohlo zakázat vinařům stříkat vinohrad, že někdo vypustil z rybníka 20 cm vody a mohl tak otrávit ryby Kyjovce (toto bylo nad míru komické, zvlášť když uvážíme, že i v samotném rybníce žily ryby a že těch pár kubíků vody přes vyprahlé pole ani do Kyjovky nedoteklo), nebo co by to bylo za katastrofu kdyby vyhořela prodejna barvy-laky. Nechápali jsme souvislost s projednávaným problémem. Celá tato fraška měla jediný účel a to odvést pozornost lidí od právě probíhající ekologické havárie na dekontaminační ploše Genže.

Pan starosta MVDr. Dušan Horák – postoj alibisty

Starosta MVDr. Horák (v čase 1:04:19) přečetl dlouhý dopis z Krajského úřadu aby nás přesvědčil, že obec tyto věci ovlivnit žádným způsobem nemůže. Zde je třeba poznamenat, že autorem onoho dopisu je p. Mikulášek, který je i autorem obou povolení na skládky, kterých nevyhovující technický stav ani nepřišel osobně zkontrolovat! Dále nás ovlažil dalšími a dalšími sliby provozovatele, že dá věci do pořádku. Kdo se chce přesvědčit, že se obec může zasadit o zrušení povolení na obě skládky a že provozovatel stále dokola jen slibuje a svoje sliby neplní, ať sleduje stránky Čistých Mutěnic – brzy uvedeme videodokument z obce Boršice, kde to zastupitelé v čele se starostou Romanem Jílkem dokázali a také dokument jak se reálně v Mutěnicích nakládá s nebezpečnými odpady. Všechny tyto kroky může a mělo by učinit i naše vedení obce, avšak v čase 1:25:56 nás víceméně náš pan starosta vyzval, aby jeho práci za něj udělal spolek Čisté Mutěnice. A tuto práci v zájmu všech občanů taky děláme. Jen rozbory prokazující jedy v okolí Mutěnských skládek nebezpečných odpadů nás již stály cca 17 tisíc korun a čas strávený na této kauze se již počítá na stovky hodin.

Hlasování o tom zda pan Vagunda-Drgáč může mluvit

Jsme rádi, že hlasování (v čase 1:16:36) dopadlo nakonec v prospěch pana Vagundy-Drgáče a svobody slova. Pouze nás zaráží že podobné hlasování nepředcházelo například vyjádření pana Ing. Vojtěcha Marka a Mgr. Marie Kujové.

Zastupitel Trávník podklady nečetl

Výrok p. Vladimíra Trávníka (v čase 1:24:26), který veřejně prohlásil, že si vytiskl jen poslední stránku, protože ostatní ho nezajímalo, neuvedl ani datum ani jaké ze dvou dekontaminčních ploch se dokument týkal, komentovat nebudeme.

Zastupitel Mgr. Charuza a šíření poplašné zprávy

Stejně tak nebereme vážně výrok Mgr. Augustina Charuzy (v čase 1:29:27), který nás obviňoval ze šíření poplašných zpráv v České televizi. Vyčetl nám že, v oné reportáži mluvíme o pětinásobném překročení obsahu ropných látek ve vzorcích přes to, že tyto nejsou v dokumentu přímo uvedeny. Sice chápeme, že ne každý je odborník (sami jimi nejsme), ale než nás začal obviňovat ze šíření poplašných zpráv v médiích, měl si nejprve ověřit, zda náhodou nejsou tato naše tvrzení de facto pravdivé. Doporučujeme Mgr. Charuzovy, v případě, že s námi bude chtít vést diskusi na odpovídající odborné úrovni, aby si doplnil své znalosti z metodiky stanovování škodlivin např.zde: Z tohoto hlediska: Ropné látky = lehké kapaliny = NEL = C10-C40 = benzíny a oleje!

Dále uváděl nepravdivé informace o tom, kolik stromů u skládky v Rokytí rostlo, kdy a za jakých okolností odumřely.

V Rokytí je v současnosti 7 stojících “mrtvých” suchých stromů, 1 stojící strom, který umírá a 5 pařezů. Všechny kmeny nebo pařezy mají po obvodu mnohem více jak 80 cm. Ještě z roku 2006 je na serveru mapy.cz na leteckých snímcích vidět hustě zelené stromy. Od roku 2011 se na snímcích mapy.cz stav stromů zhoršuje.

Někteří to četli a snažili se

Ale abych jen nekritizoval, několik zastupitelů očividně naše podklady přečetlo. Díky nim jmenovitě zejména p. Martinu Králíkovi, Ing. Petru Mokrušovi, Ing. Janu Froňkovi se podařilo prosadit, že obec musí zažádat Krajský úřad o zpracování EIA – studie o vlivu na životní prostředí v případě, že to bude možné. Což firmě ENVISERVIS s.r.o. určitě zkomplikuje možnost obohacovat náš katastr dalším svinstvem. Ing. Petr Mokruša se v souladu se zdravým rozumem zastal myšlenky (v čase 1:34.37), že by obec měla podniknout kroky ke zrušení povolení na obě skládky (škoda jen, že už v podzimních volbách do zastupitelstva nekandiduje).

Rádi bychom občany upozornili na krátký projev pana Martina Králíka (v čase 1:28:19), který se vyjádřil ve smyslu, že firma ENVISERVIS s.r.o nám celé ty roky tvrdila, že je vše v naprostém pořádku a že i kontrolní orgány postupují velice liknavě vzhledem k tomu, co se na skládkách celou dobu reálně děje a že někdo má jistě máslo na hlavě.

Závěr

Věříme, že voliči postoje jednotlivých zastupitelů i vedení obce v této věci náležitě ocení u volebních uren při nastávajících komunálních volbách. Rozhodně jim to vřele doporučujeme. Toto vedení obce dle svého posledního tvrzení neví jak by mělo dál v tomto postupovat – my to víme. A budeme doufat že nové vedení obce s námi bude spolupracovat a zarazí podnikání nebo spíše podnikavost na úkor zdraví občanů Mutěnic.